Upprustning av gång- och cykeltunnel under Stockholmsvägen/Attundavägen och under Åkerbyvägen

14 maj 2020, kl. 16:37 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Från och med 15 maj till och med fredagen den 29 maj kommer gång- och cykeltunnlarna under Stockholmsvägen/Attundavägen och under Åkerbyvägen att blästras och målas.

Under arbetet av tunnlarna kommer belysningen att plockas ner.

Under arbetet kommer tunnlarna vara öppna men med en begränsad framkomlighet. Arbetena kommer genomföras vardagar mellan 7.00 och 18.00.