Nu startar upprustning av Furans äldreboende i Gribbylund

20 oktober 2021, kl. 08:51 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

På Furans äldreboende, Furuvägen 91–97 i Gribbylund, ska bergvärmeborrning utföras.

Stora fordon och maskiner kommer att köra och vistas i området. Arbeten med bergvärmeborrningen sker vardagar klockan 07.00–18.00. En del arbeten kan medföra visst oljud. Vi hoppas att du har överseende med detta.

Under arbetet behöver vi smalna av gång- och cykelvägen för att vi ska få plats med ett byggstaket, men det går att ta sig fram där ändå.