Underhållsarbeten på Margaretavägen och närliggande vägar

6 juli 2021, kl. 05:26 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 31 oktober

Täby kommun ska underhålla belysning, vatten och avlopp (VA) samt lägga ny beläggning på Margaretavägen i samband med projektet att anlägga en ny gång- och cykelväg. Arbetet delas upp i tre etapper.

Etapp 1

Under veckorna 21–32 ska ett belysningsarbete utföras på Margareta­vägen, Jorunvägen, Margaretabacken och Bragegränd.

Detta ska göras:

  • Vi schaktar och byter kabel till gatubelysningen.
  • Vi byter stolpar och fundament samt placering av belysningen på gatan.
  • Arbetet görs för att få en bättre driftsäkerhet i belysningen i området.

Arbetet utförs av Bogfelts på uppdrag av Täby kommun. Framkomligheten kan bli något begränsad, men vi försöker att undvika det i möjligaste mån.

Etapp 2

Under veckorna 32–42 ska VA-arbeten utföras.

Att förnya vattenledningarna är ett steg för att säkerställa vattenleveranser till kommunens abonnenter, men också för att förekomma driftstörningar på ledningsnätet. Vattenledningen i Margaretavägen mellan Hagmovägen och Jarlabankes väg ska renoveras. Trots att renovering utförs med "schaktfri teknik" krävs cirka 13 mindre schakter utmed sträckan vid serviser, böjar och vid ändarna.

Arbetet innebär viss begränsad framkomlighet för fordonstrafik, men du kan alltid ta dig fram till din fastighet. Arbetet medför också en del vatten­vstäng­ningar. Separat information skickas ut minst 24 timmar innan en vattenavstängning.

Etapp 3

Avslutningsvis ska det byggas en gångbana på belysningssidan av Margaretavägen. Margaretabacken och Jorunvägen kommer i samband med det att få ny beläggning. Arbetet beräknas pågå från 1 november till 3 december. Mer information skickas per post innan arbetet påbörjas.

Vid frågor, ring Kontaktcenter Täby kommun på 08-555 590 00.