Underhållsarbete på Jarlabankes väg

21 augusti 2023, kl. 11:08 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 06 oktober

Underhållsarbete pågår på Jarlabankes väg mellan Blendavägen och Byle allé.

Underhåll av befintliga gångbanor på båda sidor och ny asfalt på körvägen.

Framkomligheten påverkas, men kommer ändå vara god. Trafikvakter används vid behov.