Underhåll av gångbana och körväg på Sälgvägen

27 oktober 2022, kl. 13:09 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 30 november

Efter att belysningsarbetet är klart återstår underhåll av befintlig gångbana och körväg.