Underhåll av brygga i Hägernäs, vid restaurang Pont, Norra Catalinatorget

12 mars 2020, kl. 16:49 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 13 april

Den 16 mars beräknas förberedelsearbetet inför underhållet av bryggan att börja. Arbetet innebär att ljud som kan uppfattas som bullrande förekommer.

Kontaktcenter: 08-55 55 90 00