Trasig belysning vid Ensta motionsspår

28 november 2019, kl. 16:27 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Elektrikerna arbetar för att felsöka och försöka åtgärda problemet så fort som möjligt. Det som kan drabbas är halva 2,5 km-spåret samt ca 35 stolpar av den "nya gröna" motionsspåret.