Trafikverket börjar bygga bussfiler och digital trafikstyrning på E18 vilket påverkar framkomligheten

31 mars 2020, kl. 15:46 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Den första april börjar Trafikverket bygga nya bussfiler och digitala tavlor -som visar aktuell trafikinformation (ITS)- mellan Stocksundsbron och Lahäll/Roslags-Näsby. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2020. Under 2021 görs ett liknande arbete längs sträckan Lahäll till Arninge och det är färdigt hösten 2021.

Under arbetet stängs de inre körfälten av i båda riktningarna. Hastigheten sänks till 70 kilometer i timmen under byggtiden. Bussar och bilar får färdas i samma körfält för allmän trafik, då de nuvarande bussfilerna inte kan användas under arbetets gång. Redan idag finns det bussfiler på delar av sträckorna, men de är smala och bussarna får köra högst 50 kilometer i timmen.

Arbetena kan påverka restider för vissa bussresor, se www.sl.se för att planera din kollektivtrafikresa.

För aktuell trafiksituation biltrafik, www.trafiken.nu

För mer information om Trafikverkets arbeten i norrort, www.trafikverket.se/norrort

För mer läsning om vilka stora trafikarbeten som pågår i Täby 2020-2021, se www.taby.se/trafik20-21