Trafikstörningar i Arninge - välj trafikplats Ullna

22 februari 2021, kl. 12:35 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 01 oktober

Första mars 2021 blir det svårare att köra till och från E18 södergående i trafikplats Arninge. Trafikverket föreslår att de som har möjlighet istället använder trafikplats Ullna strax norrut, som fungerar som vanligt.

Trafik från Vaxholmshållet får inte svänga vänster mot E18 södergående utan måste köra till rondellen närmare handelsområdet, vända där och köra tillbaka för att svänga höger mot E18 södergående.

Trafik på avfarten från E18 södergående får inte svänga vänster mot Arninge och Vallentuna utan måste svänga höger, vända i rondellen på andra sidan bron över E18 och köra tillbaka mot Arninge och Vallentuna.

Under arbetet kommer viss trafik att få köra omvägar och det kan orsaka köer. Anledningen till de förbjudna vänstersvängarna är säkerhet både för trafikanter och för de som arbetar nära trafiken.

Trafikverket bygger E18 Arninge station för närhet till snabba, säkra och enkla byten mellan buss, tåg, cykel och bil. Våren och sommaren 2021 bygger Trafikverket en ny cirkulationsplats på Arningevägen just väster om E18.