Trafiken leds om på Stationsvägen

29 november 2019, kl. 08:45 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Täby kommuns entrprenör Svevia asfalterar dagtid Stationsvägen utmed Roslags-Näsbys byggområde. Även gång- och cykelvägen längs järnvägsspåret asfalteras. Trafiken leds om medan arbetena pågår. För att skydda skorna för de boende på Stationsvägen finns det plywoodskivor på den nya asfalten vid infarterna. Information kommer finnas på plats om alternativa resvägar.