Trafiken på Gamla Norrtäljevägen leds om

3 oktober 2018, kl. 15:05 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Den 15 oktober påbörjas schaktningsarbeten i Roslags-Näsby. Gamla Norrtäljevägen kommer att stängas av mellan Enhagsvägen och Raka vägen. Bil-, gång- och cykeltrafik leds om.

Roslags-Näsbys västra sida blir platsen för en helt ny stadsdel med 1 400 bostäder. Här blir det möjligt att bo i många olika former och faser i livet på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.

15 oktober startar schaktningsarbete för att leda fram fjärrvärme, el, vatten och avlopp till det nya området. Det innebär att en del av Gamla Norrtäljevägen kommer att vara avstängd. Under tiden för arbetet kommer trafiken att ledas om mellan Enhagsvägen och Raka vägen. Även gång- och cykeltrafik leds tillfälligt om.

Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet.

Läs mer om hur Roslags-Näsby utvecklas