Trafikavstängning Österskärslinjen

15 juni 2018, kl. 09:05 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Tågtrafiken är avstängd från Viggbyholms station till Österskär. SL bygger under avstängningen bl.a färdigt dubbelspår mellan Hägernäs och Arninge och anpassar Hägernäs station till dubbelspår.

De bygger även en ny station i Arninge och ersätter två järnvägskorsningar med två nya
broar. Samtidigt förstärker Täby kommun gång- och cykelvägen längs E18 mellan Flygstigen och Arninge för att klara tyngre trafik till koloniområdet. Det påverkar biltrafiken som ska till koloniområdet då Flygstigens korsning stängs. Biltrafik till koloniområdet hänvisas till nya norra infarten från Arninge. Även tunneln under E18 rustas upp. Information om ersättningstrafik under avstängningen på SL:s webbplats.