Tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser

16 november 2020, kl. 14:11 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Just nu pågår ett arbete med att tillgänglighetsanpassningar av flera busshållplatser i Täby. Arbetena kommer pågå fram till och med vecka 4 2021.

Medan arbetena pågår kan framkomligheten påverkas genom att hastigheten sänkts intill arbetena.

På följande adresser kommer busshållplatserna tillgänglighetsanpassas.

Ymervägen (riktning norr)
Åkerbyvägen (söder- och norrgående riktning)
Hägernäsvägen (riktning västerut och österut)
Grindtorp (söder- och norrgående riktning)
Hagmovägen (söder- och norrgående riktning)