Tillfällig elledning ställs upp på Bylegårdsvägen

28 april 2021, kl. 14:18 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 18.00 den 30 november

Bygget av äldreboendet på Bylegårdsvägen behöver ställa upp en luftledning för att hämta ström från närmaste teknikhus för el, som finns vid Byleskolan. Det innebär att betongfundament med stolpar på ställs ut på Bylegårdsvägen.

Luftledningen monteras på dessa stolpar som är över fyra meter höga. Betongfundamenten är en meter breda och en halvmeter höga, så de tar mycket plats i körbanan. 

Det är mycket trafik till och från Byleskolan. Gångbanan är för smal för att rymma alla som går eller cyklar. Därför kommer Bylegårdsvägen att enkelriktas mellan Hembergavägen i söder och elcentralen vid skolan. Enkelriktningen blir moturs, där det står betongfundament. Sett söderifrån: Bilar får köra till vänster i gatan, sedan står det betongfundament för luftledningen och det upprepas var tionde till tjugonde meter. Till höger om det blir det en stor yta för cykel och gång. På så vis kan cyklister och gående få en skyddad yta att vara på. Man får cykla i båda riktningarna på den här ytan. Det kommer inte att vara tillåtet att parkera på vägen där det är enkelriktat.

Du som bor på Bylegårdsvägen (från Hembergavägen i söder och till elcentralen vid huvudentrén till skolan), Vildrosgränd och Flädergränd behöver också köra enkelriktat där det står betongfundament. 

Tack för ditt tålamod!