Tillfällig elledning ställs upp på Bylegårdsvägen

28 april 2021, kl. 14:18 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 18.00 den 30 november

Bygget av äldreboendet på Bylegårdsvägen behöver ställa upp en luftledning för att hämta ström från närmaste teknikhus för el, som finns vid Byleskolan. Det innebär att betongfundament med stolpar på ställs ut på Bylegårdsvägen.

Luftledningen monteras på dessa stolpar som är över fyra meter höga. Betongfundamenten är en meter breda och en halvmeter höga, så de tar mycket plats i körbanan. 

Det är mycket trafik till och från Byleskolan. Gångbanan är för smal för att rymma alla som går eller cyklar. Därför kommer Bylegårdsvägen att enkelriktas mellan Hembergavägen i söder och elcentralen vid skolan. Enkelriktningen blir moturs, där det står betongfundament.

Sett söderifrån

Bilar får köra till vänster i gatan, sedan står det betongfundament för luftledningen och det upprepas var tionde till tjugonde meter.

På grund av begränsningar i trafikmiljön (svårighet att backa ut från radhustomter) kan fundament med elstolpar inte placeras på det sättet som vi kommunicerat tidigare. Som följd kan man inte anordna en separerad cykelbana/-fält längs den enkelriktade delen av Bylegårdsvägen.

Det kommer inte att vara tillåtet att parkera på vägen där det är enkelriktat.

Du som bor på Bylegårdsvägen (från Hembergavägen i söder och till elcentralen vid huvudentrén till skolan), Vildrosgränd och Flädergränd behöver också köra enkelriktat där det står betongfundament. 

Tack för ditt tålamod!