Svetsarbeten Jarlabankes väg

24 januari 2020, kl. 13:43 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

SL:s entreprenör utför svetsarbeten på arbetsområdet för dubbelspårsutbyggnaden vid järnvägsövergången på Jarlabankes väg.

Personal och eventuellt en lastbil finns i området.

Frågor? Kontakta SL:s boendeinformatör på 0730-65 30 60 alternativt kontaktroslagsbanan@sl.se. Följ arbetena med att lägga dubbelspår på SL:s webbplats, sll.se/roslagsbanan under rubriken: Utbyggnad och säkerhet.

Registrera ditt mobilnummer för akuta störningar

På SL:s webblplats kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. SL använder sms-utskicken när en plötslig förändring sker som de inte hunnit lägga ut på sin webbplats.