Namn

Asfalteringsarbeten på Tingsvägen och Vollmervägen

Belysningsarbete på Plutovägen

Från och med vecka 15 kommer belsyningsarbete på en sträcka av Plutovägen att starta. Den gamla belysningsanläggningen rivs och därefter sätts nya stolpar och armaturer upp. Arbetet beräknas vara klart vecka 19.

Beläggningsarbeten Bergtorpsvägen

utför asfalteringsarbeten vid Roslagsbanans passage över Bergtorpsvägen. Flaggvakter finns på plats.

Flyttade körfält och sänkt hastighet på E18 vid Arninge från 6 april

På kvällen den 6 april flyttar Trafikverket körfälten på E18 vid Arninge till en nybyggd väg väster om E18 samtidigt som hastigheten sänks till 70 km/h. Antalet körfält blir som det är i dag.

Markarbeten och trädfällning inför bygget av simhallen

Området där den nya simhallen ska byggas i korsningen Bergtorpsvägen-Stora Marknadsvägen stängslas in.

Omledning av trafiken på Galoppvägen i Täby park

Täby kommun bygger ett entrétorg vid Galoppfältets station i Täby park. I samband med det byggs en bit av Galoppvägen om där den delar sig i en u-sväng. Hållplatserna för ersättningstrafik kommer flyttas.

Parkering byggs ut i Skavlöten

Skavlötens parkering håller just nu på att byggas ut och under byggtiden kommer halva parkeringen att vara avstängd på vardagar - men öppen på helgen.

Schaktarbeten vid Grön entré till Stolpaskogen påverkar framkomlighet

Schaktarbeten görs för att bygga färdigt infartsparkeringen vid Visinge station. Bergtorpsvägen är fortfarande öppen men framkomligheten kan påverkas. Skyltar finns på plats.

Trafikverket börjar bygga bussfiler och digital trafikstyrning på E18 - påverkar framkomligheten

Den första april börjar Trafikverket bygga nya bussfiler och digitala tavlor -som visar aktuell trafikinformation (ITS)- mellan Stocksundsbron och Lahäll/Roslags-Näsby.

Vatten- och avloppsarbeten vid Ytterbyvägen i Roslags-Näsby

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med JVAB, utför planerad renovering av dricksvattenledningar vid Ytterbyvägen i Roslags-Näsby med start vecka 14-2020.

Vatten- och avloppsarbeten vid Ängsvägen i Täby kyrkby

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med Aarsleff, utför planerad renovering av dricksvatten- och spillvattenledningar vid Ängsvägen i Täby kyrkby med start vecka 12-2020.

Aktuell trafiksituation

E18 Hägernäs
E18 Viggbyholm
E18 Lahäll
265 Hagby

Felanmälan Täby kommun

Behöver du ange kontaktuppgifter?

Kontaktuppgifter (frivillig uppgift)

De personuppgifter du lämnar i samband med att du fyller i och skickar detta formulär kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter.

Kontrollera och skicka

Det här har du skrivit in i din felanmälan:

Beskrivning

Namn:  

Gatuadress

Telefon

E-mail