Störande arbeten Smedjevägen

3 februari 2023, kl. 09:11 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 12.00 den 31 mars

Med start 1 februari kommer det att förekomma markarbeten på Smedjevägen.

Under denna period kommer vägen begränsas för trafik, men boende på Smejdevägen kan köra som vanligt. Planerat arbetsområdet är markerat i grönt.

Preliminärt slutdatum: Mars 2023