Störande arbeten runt Hägernäs station juli-augusti

26 juni 2018, kl. 15:30 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

SL förstärker marken under järnvägen runt Hägernäs station och Vaxholmsvägen under första halvan av juli. De borrar även för att bygga en pålvägg mellan Hägernäs station och Täbyanstalten under resterande tid i juli och augusti.

Arbetena kommer medföra buller och SL:s entreprenör kan behöva jobba dygnet runt även under kvällar och helger. För frågor kontakta: kontaktroslagsbanan@sl.se.