Störande arbeten på Perrongvägen i Roslags-Näsby

16 maj 2022, kl. 14:10 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Större begränsning av framkomligheten i samband med fräsning och asfaltering.

Samtliga parkeringsplatser på Perrongvägen stängs av under tiden för arbetena.