Störande arbeten på Perrongvägen i Roslags-Näsby

16 maj 2022, kl. 14:09 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Något begränsad framkomlighet för fordon i samband med utsättning samt mindre asfaltering.