Stora Markandsvägen: underhållsbeläggning av de två rondeller ovanför Täby centrum-tunneln

18 juni 2020, kl. 10:35 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Förberedande arbeten inför asfaltering sker kvällen och natten mellan söndagen den 5 juli och måndagen den 6 juli. Arbetet kommer medföra störande ljud. Trafiken kommer att stängas av under arbetet. Några busslinjer kommer dirigeras om. Mer information finns på sl.se.

Arbetet kommer att ske söndagen den 5 juli klockan 21:30 till måndagen den 6 juli klockan 05:00. 

Arbeten kommer fortsätta i augusti. 

Kontaktcenter: 08-55 55 90 00.