Stängd påfart vid Lahäll trafikplats på E18 från 11 juli till 26 juli

25 juni 2020, kl. 11:59 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Trafikverket stänger påfarten mot E18 södergående vid Lahäll från 11 juli till 26 juli. Trafiken leds om till Roslags-Näsby via Ytterbyvägen.

Bussfilerna på E18 ska förbättras samt att Trafikverket kommer installera ITS digital trafikstyrning. Påfarten stängs klockan 22.00 kvällen den 10 juli. Trafiken kommer ledas om via Ytterbyvägen till Roslags-Näsby trafikplats för att ansluta till E18 för att köra söder ut.

Avfarten från E18 norrgående vid Lahäll påverkas inte.

SL:s busstrafik påverkas av den stängda påfarten. Information om bussarna finns på sl.se.