Sprängningar Kundvägen

4 juni 2019, kl. 07:36 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Ett arbete med en ny gång-och cykelväg pågår utmed Kundvägen i Arninge-Ullna. Med start 4 juni sker sprängningar i samband med bygget.. Arbetet kan innebära framkomlighetsproblem. NCC utför arbetet. Se tider för när det sprängs nedan:

Tider för sprängning (med reservation för ändringar)

Tisdag 4/6 : 10.00. 11.30. 14.00
Onsdag 5/6: 10.00. 11.30.
Måndag 10/6: 10.00.11.30. 14.00
Tisdag 11/6: 10.00.11.30. 14.00
Onsdag 12/6: 10.00.11.30. 14.00