Sprängningsarbeten vid Viggby Ängar

23 april 2021, kl. 13:04 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Byggaktören vid Viggby ängar utför sprängningsarbeten fram till vecka 27.

Byggaktören vid Viggby ängar utför sprängningsarbeten för den nya lokalvägen med infart från rondellen vid Bergtorpsvägen, område 1 på bilden nedan. Den största delen ligger inom en säkerhetszon från Bergtorpsvägen om 50 meter, vilket innebär att sprängning får ske vid två tillfällen per dag, klockan 10.00 samt klockan 14.00. Det har dock förekommit sprängning utanför säkerhetszonen i detta område, därför har tiderna och tillfällena varierat något. Dessa arbeten beräknas pågå till och med vecka 27.

Inom kort påbörjas arbeten i område 2. Då kommer sprängningar att ske vid maximalt fyra tillfällen per dag. De koordineras dock med sprängningarna i område 1, vilket innebär att det kan höras två knallar/vibrationer klockan 10.00 och klockan 14.00 vid samma tillfälle. På det här sättet minimeras antal tillfällen. Arbetena för område 2 beräknas pågå till och med vecka 22.

Läs mer om utbyggnaden av Viggby Ängar