Sprängningsarbeten påverkar Roslags Näsby station

30 september 2019, kl. 10:54 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Plattformarna söder om hissarna på Roslags Näsby station utryms och stängs av tre gånger per dag på vardagar pga sprängningsarbete. Plattformarna utryms 10:05, 12.05 och 14:05. SL har personal på stationen som säkerställer att ingen person är för nära sprängningsområdet. Täby kommuns entreprenör Svevia har skyddsflaggvakter på Smedjevägen och Stationsvägen.

För frågor kring eventuella störningar och utrymning av perronger kontakta  SL:s kundtjänst på telefon: 08-600 10 00.