Sprängningsarbeten i Täby park

10 juli 2018, kl. 10:43 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 23.59 den 10 augusti

Bygget av Täby park är igång. I juli påbörjade markägarens entreprenör ett sprängnings-, krossnings- och pålningarbete i det som ska bli nya stadsdelen Täby park.

Sprängningsarbetet kan uppfattas som obehagligt och störande. Arbetet kommer att följa alla riktlinjer för när sprängningarna får ske och kommer inte att överskrida gränsvärdena.Vid frågor, ta gärna kontakt med Täby kommuns kontaktcenter: 08-555 590 00.