Sprängningsarbeten i Roslags-Näsby

9 juni 2020, kl. 15:06 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Under perioden 15 juni till och med 3 juli kommer flera sprängarbeten att utföras mot spåret och Centralvägen i Roslags-Näsby.

Sprängningsarbetena kommer ske vardagar tre gånger per dag mellan klockan 7.00 och 18.00. Inför och efter varje sprängning kommer en ljudsignal att ljuda.