Sprängningsarbete vid kvarteret Strömmingen

21 september 2022, kl. 17:16 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 14.08 den 06 oktober

Torsdagen den 22 september kommer sprängningsarbeten att utföras vid Stockholmsvägen, vid kvarteret Strömmingen, klockan 10.05 eller 12.05.

Området ligger direkt norr om rondellen Stockholmsvägen/Attundavägen, mellan Roslagsbanan och Stockholmsvägen.

Läs mer om kvarteret Strömmingens utbyggnad