Sprängningsarbete vid Enhagsrondellen

8 maj 2018, kl. 14:30 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 01 juni

Det pågår ett sprängningsarbete vid Enhagsvägen. Sprängningarna förväntas pågå vardagar fram till den 1 juni.

Sprängningarna sker vid Enhagsrondellen mellan Enhagsvägen och Centralvägen. Både innan och efter sprängningarna, som planeras ske en gång i timmen,  hörs en signal för att uppmärksamma att sprängning pågår. Området är också avspärrat enligt rådande säkerhetsbestämmelser. Vistas du i närområdet kan du märka av vibrationerna, men i väldigt låg omfattning. Arbetet innebär ingen risk för dig som vistas runt Norra Stationsvägen, och har inte heller någon påverkan på närmiljön och det som finns i den.

Sprängningsarbetet utförs av en underleverantör till Svevia, och är en del i arbetet med byggandet av Roslags-Näsby. 

Frågor: 08- 555 590 00

Ställ en fråga via webben