Sprängningsarbete i Roslags-Näsby

4 december 2018, kl. 11:12 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Sprängningsarbete kommer utföras 6-14 december på vardagar under dagtid. Det kommer att sprängas två till tre gånger per dag inom befintligt byggområde på västra sidan av Roslags-Näsby station.

Korta trafikavstängningar på Gamla Norrtäljevägen

Av säkerhetsskäl kommer all trafik på Gamla Norrtäljevägen att stängas av under några minuter vid varje sprängningstillfälle. Det gäller både bil-, gång- och cykeltrafik.

Arbetet innebär att det kan förekomma buller och vibrationer som kan uppfattas som störande. Både innan och efter sprängningarna ljuder signal för att uppmärksamma att sprängning pågår.

Arbetet utförs av Svevia på uppdrag av Täby kommun och är en del av schaktningsarbetet för att leda fram fjärrvärme, el, vatten och avlopp till det nya området som växer fram.

Läs mer om hur Roslags-Näsby utvecklas