Sprängningsarbete i Roslags-Näsby

12 oktober 2018, kl. 14:51 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

22 oktober-9 november utförs sprängningsarbete i Roslags-Näsby.

Sprängningsarbete kommer utföras 22 oktober - 9 november vardagar klockan 7.00-19.00, inom befintligt byggområde på västra sidan av Roslags-Näsby station.

Arbetet innebär att det kan förekomma buller och vibrationer som kan uppfattas som störande. Både innan och efter sprängningarna ljuder signal för att uppmärksamma att sprängning pågår.

Arbetet utförs av Svevia på uppdrag av Täby kommun och är en del av schaktningsarbetet för att leda fram fjärrvärme, el, vatten och avlopp till det nya området som växer fram.

Läs mer om hur Roslags-Näsby utvecklas