Sprängningar på Bergtorpsvägen

9 juni 2022, kl. 10:00 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 09.53 den 07 juli

I projektet med att bygga en gång- och cykeltunnel under Bergtorpsvägen utförs sprängningar. De pågår fram till första veckan i juli.

Flaggvakter finns på plats. 

Läs mer om tunnelarbetet