Sprängning på Kundvägen i Arninge

12 januari 2024, kl. 08:41 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 15.00 den 08 mars

Kundvägen stängs av med TMA-bilar och vakter klockan 10.00, 12.00 och 15.00 då sprängning sker.

Personal finns på plats som ser till så att personer som väntar vid busshållplatsen står utanför säkerhetszon innan sprängning. Nyab AB är utförare. Personal finns även på plats för att se till att förbipasserande och bilar är på rätt sida avspärrningen. Avspärrningen pågår ungefär 5-10 minuter.

Nyab AB är utförare.

Pågående arbete just nu - februari

  • Sprängtider klockan 10, 12 och 15. 
  • Flaggstängerna vid vägen vid stora skylten/Jula kommer att tas ned och stängsel kommer ställas upp dit.
  • Gång- och cykelvägar hålls öppna men kommer att läggas om. Skyltar kommer att sättas för att vägleda gång- och cykeltrafikanterna rätt. 
  • När det kommer att sprängas bakom Elgiganten, vecka 10-12 kommer halva vägen behöva stängas av. Under den tiden är det begränsad framkomlighet. Lastbilar utan släp kan åka in via Stadiums sida
    och vi kommer öppna upp och göra en rundplan för att backa och vända era transporter