Sprängning och knackning av berg i Täby park

12 september 2018, kl. 11:02 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Sprängningsarbetena fortsätter i Täby park. Just nu knackar maskiner sönder bergmassorna för att de ska kunna krossas till finare material och användas inom området.

Arbetet kan vara störande. Det utförs på ordinarie arbetstid, oftast från måndagar till och med torsdagar. Arbetet utförs av markägaren Täby Park exploatering AB:s entreprenör. Vid frågor kontakta Täby kommuns kontaktcenter.