Sprängning för VA-ledningar på Herkulesvägen

14 augusti 2023, kl. 15:09 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

I samband med nedläggning av VA-ledningar i Herkulesvägen kommer vi behöva spränga berg på den västra sidan av vägen.

Fordonstrafiken är dubbelriktad och signalregleras på Herkulesvägen från Näsby allé mot Centralvägen. Se den rödmarkerade delen i kartbilden nedan.

Sprängningsarbeten är planerade att påbörjas 1:a november 2023 och beräknas vara färdiga 24:e november 2023. Sprängning kommer då att kunna ske dagtid på vardagar kl. 10.00-10.10, 12.00-12.10 och 14.00-14.10 och kommer att påverka framkomligheten. I huvudsak regleras trafiken med signal men vid tid för sprängning kommer trafiken tillfälligt stoppas av vakter.