Spontning i Roslags-Näsby

12 februari 2021, kl. 11:21 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Från och med 8 februari kommer Mecon påbörja sin spontning för kvarter 1K i Roslags-Näsby. Buller och vibrationer kan förekomma.