Södergående avfarten vid trafikplats Roslags-Näsby stängs av

13 maj 2019, kl. 15:17 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

På grund av asfaltsarbeten vid trafikplatsen i Roslags-Näsby stängs avfarten vid E18 i södergående riktning av tillfälligt.

All trafik måste köra via Viggbyholms trafikplats mellan klockan 21.00 på onsdagen den 15 maj till 06.00 på torsdagen den 16 maj då beläggningsarbeten komer ske på natten vid avfarten, busshållplatsen söderut och södra delen av Centralvägen. Bussresenärer kommer att få välja att kliva av/på vid Täby allé istället.