Schaktarbeten vid Grön entré till Stolpaskogen

25 februari 2020, kl. 14:09 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Schaktarbeten görs för att bygga färdigt infartsparkeringen vid Visinge station. Bergtorpsvägen är fortfarande öppen men framkomligheten kan påverkas. Skyltar finns på plats.