Rivningsarbete i Roslags-Näsby

15 maj 2019, kl. 13:16 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Den 20 maj planerar entreprenören Normans, på uppdrag av Täby kommun och SL, att riva den gamla stationsbyggnaden vid Roslags-Näsby station. Arbetet påverkar inte tågtrafiken.

Arbetet påbörjas under dagen den 20 maj, och pågår under en del av natten när spårtrafiken har upphört. Under natten innebär arbetet en del buller och ljud som kan uppfattas som störande, men arbetet övervakas och följer de strikta krav som finns. Arbetsområdet är avspärrat under tiden rivningen pågår så att ingen obehörig ska kunna ta sig in på området. Arbetet beräknas vara klart under natten.