Rivning isbana/bollplan Täby torg

20 september 2022, kl. 11:14 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Täby torg ska rustas upp under våren 2023. Som ett led i det arbetet ska isbanan/bollplanen tas bort. Planen ska istället ge plats åt grönska, mötesplatser och aktivitetsytor.

Hur påverkas allmänheten?

Torget är öppet som vanligt. Ytan runt bollplanen är avspärrad, men framkomligheten på torget och angränsande gång- och cykelstråk påverkas inte.

När är arbetet klart?

Arbetet beräknas vara klart fredag den 23 september.