Restaureringsarbete i Prästsjön

19 oktober 2021, kl. 16:29 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Nu pågår ett restaureringsprojekt av våtmarken Prästsjön i Täby prästgårds naturreservat.

Ett stort antal träd kommer att tas ner i våtmarken under hösten. Arbetet pågår i cirka tre veckor framåt, men blir väderförhållandena dåliga avbryter vi arbetet och återkommer ivinter istället för att undvika markskador.

Arbetet kan upplevas som störande under dagtid, eftersom vi sågar ner träden med motorsågar och stora maskiner transporterar bort träden. Arbetet sker ute i våtmarken, så få personer påverkas direkt.