Renovering av gata - Sportvägen

24 april 2020, kl. 09:40 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 24 juli

Vid behov kommer trafiken att dirigeras av vakter.

Kontaktcenter: 08-55 55 90 00.