Renovering av lekplatsen Åkerspöket i Hägerneholm

21 februari 2023, kl. 12:02 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 28 april

Preliminär start för renoveringen är vecka 8 och den beräknas vara klar i slutet av april.

Kullen med rutschkana har varit trasig och revs därför under hösten 2022. För att tillskapa liknande lekvärde kommer ett lektorn på över 6 meter att anläggas. Tornet består av flera olika nivåer att leka och klättra på. Från toppen av lektornet kan man åka hela vägen ner genom en stor tubrutschkana. Den delen av lekplatsen där kullen stod är instängslad och kommer vara det fortsatt i och med anläggande av nytt lekredskap. Resterande del av lekplatsen går att använda.