Renovering av Bryggvägens och Lorensviksvägens brygga

11 maj 2022, kl. 17:01 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Klockan 04.00 den 30 maj
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 10 juni

Bryggorna vid Bryggvägen och Lorensviksvägen ska tillgänglighetsanpassas.

Under renoveringsarbetet är de helt avstängda.