Provborrning vid Visninge/Stolpaskogen

28 maj 2020, kl. 15:54 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Ett antal provborrningar kommer att göras vid Visninge/Stolpaskogen.

Syftet med provborrningarna är att undersöka marken för att förbereda inför en framtida VA-ledning.