Vattenläckan i Arninge onsdag 5 juni

5 juni 2024, kl. 20:09 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Vattenläckan i Arninge handelsområde (Kundvägen-Arningevägen) är åtgärdad. Driftpersonal på plats har utfört reparationer och omkopplingar och alla i området ska ha dricksvatten. Det kan förekomma reducerat tryck och flöde under kommande dagar.

Öppna kranar med försiktighet första gången och låt vattnet rinna med normal stråle några minuter innan användning. Detta är bra för att eliminera luftbubblor som kan finnas i dricksvattenledningarna (fräsande ljud i kranen). Dricksvattnet kan därefter användas som vanligt.

Råd och tips innan felanmälan

VA-drift och störningar