Översvämningar i brunn utanför Blomsterlandet i Ellagård

16 januari 2023, kl. 10:58 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 15 februari

Brunnen måste bytas ut då den inte längre uppfyller sin funktion och därför fortsätter att vara översvämmad. Den kommer att tömmas så fort som möjligt varje gång den fylls, fram till att grävningen kan påbörjas. Park- och stadsmiljöenheten arbetar för att påbörja arbetet så fort som möjligt.