Omledning av trafiken på Galoppvägen i Täby park

10 mars 2020, kl. 16:43 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Täby kommun bygger ett entrétorg vid Galoppfältets station i Täby park. I samband med det byggs en bit av Galoppvägen om där den delar sig i en u-sväng. Hållplatserna för ersättningstrafik kommer flyttas.

Vägarbetet är indelat i två etapper. I den första etappen stängs den ena sidan av fram till den 13 mars för att därefter skifta om till att trafiken för köra på den andra sidan. Störningen beräknas pågå fram till 1 juni då hela arbetet beräknas vara klart.

Följ hänvisning

Alla slags trafikanter får följa hänvisningen på plats. Det gäller såväl bilister, som cyklister och gångtrafikanter. Infartsparkeringen berörs inte av byggnationerna mer än att tillfällig omledning av vägar kan ske för in- och utfart till parkeringen.