Omledning av trafiken Gamla Norrtäljevägen

23 maj 2019, kl. 17:03 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 00.00 den 30 juni

Måndagen den 27 maj påbörjas en tillfällig omledning av trafiken på Gamla Norrtäljevägen i Roslags-Näsby. Arbetet beräknas inte få någon större trafikpåverkan.

Förberedelserna görs under dagen, och själva omledningen påbörjas på kvällen när rusningstrafiken är över.  Arbetet utförs av entreprenören Svevia, på uppdrag av Täby kommun. I nuläget finns ingen beräknad sluttid för arbetet.